درباره ما

پشتیبانی بخش ای تی حمل و نقل

مدیر سایت و پشتیبانی : فرهاد خیاط پور

تلفن همراه :۰۹۱۶۳۱۳۰۳۹۶

ایمیل : nemadnet@gmail.com

شماره کارت جهت واریز هزینه های پشتیبانی :

(شماره کارت)

۶۱۰۴۳۳۷۵۸۷۷۳۶۰۳۲ بانک ملت به نام فرهاد خیاط پور باغبان

این مطلب دارد بدون نظر