تمدید اعتبار مجوز – اردیبهشت ۹۵

شرکت هایی که هنوز از نرم افزار سبا استفاده می نمایند فایل تمدید اعتبار مجوز را از لینک زیر دانلود نمایند.

فایل تمدید اعتبار مجوز را از اینجا دانلود نمایید 

دقت فرمایید که نرم افزار سبا در حال اجرا نباشد و سرویس استارت نشده باشد ، فایل License را از حالت فشرده خارج نموده و آن را در پوشه system32 ویندوز کپی نمایید.

(بطور مثال در مسیر C: / WINDOWS / system32)