نحوه محاسبه سهمیه گازوئیل کامیون ها در آذرماه

 

جهت مشاهده روی عکس کلیک نمایید