ترافیک ارتباطی سرور

از ساعت ۱۱ امروز لغایت ساعت ۱۶ سرور با ترافیک ارسال اطلاعات مواجه شده و در ارتباط دچار اختلال گردید.

این مطلب دارد بدون نظر