بخشنامه سازمان مرتبط با اینترنت

۱۳۹۰/۱۱/۱۱ نامه سازمان حمل و نقل و پایانه ها با موضوع لزوم استفاده اینترنت پر سرعت جهت شرکتها (جهت مشاهده برگه اول اینجا  وجهت مشاهده برگ دوم اینجا کلیک کنید)

 

این مطلب دارد بدون نظر