نرم افزار اکسین پلاس ارائه گردید

نرم افزار اختصاصی صدور حواله های فولاد اکسین و صنایع فولاد

امکان انتقال اطلاعات برنامه های قبل به نرم افزار

نصب سریع و آسان همراه با امکان کپی برنامه

کاربردی ساده و روان

ذخیره تصویر در بانک اطلاعاتی نه در فایل

طرح و اجرا توسط خیاط پور