معرفی نرم افزار سها سپند

نرم افزار صدور بارنامه سها سپند جهت شرکت هایی که با پیچیدگی نرم افزارها مشکل دارند با امکانات و طراحی ساده و سریع با نصب آسان پیشنهاد می گردد.

نسخه جدید نرم افزار سها سپند (ورژن ۹۸٫۳٫۲٫۹) با تغییرات جدید با سفارش و امکانات درخواستی خیاط پور با کاربردی ساده و روان ارائه گردید.

شماره همراه جهت درخواست نصب برنامه : ۰۹۱۶۳۱۳۰۳۹۶