آغاز به کار گروه پشتیبانی در واتس آپ

جهت آموزش و همکاری بیشتر از دو روز آینده فعالیت گروه اختصاصی آموزشی و پشتیبانی در واتس آپ آغاز خواهد شد و بیشتر فعالیت کانال تلگرام و سایت به این گروه منتقل خواهد گردید.