نکات مهمی در مورد نرم افزارهای تحت وب

علیرغم مزایایی که اینگونه نرم افزارها دارند به برخی معایب نرم افزارهای تحت وب می پردازیم :
* سرعت پایین به دلیل آنکه سرور خارج از محل شرکت می باشد
* دسترسی کامل به اطلاعات توسط سرویس دهنده
* امکان نفوذ و هک شدن
* قطعی های پی در پی به علت عدم وجود اینترنت پایدار
* عدم استفاده در مناطقی که همیشه دسترسی به اینترنت ندارند
* احتمال ویروسی شدن سیستم به علت استفاده از فضای وب
* عدم کنترل و حفاظت از اطلاعات به علت دسترسی از هر نقطه
* در صورتیکه سرور شرکت سرویس دهنده دچار مشکل شده و یا اینترنت نداشته باشید قادر به استفاده یا حتی گزارش گیری از اطلاعات خود نخواهید بود
* مواظب باشید هدف ارائه دهندگان سرویس دسترسی به اطلاعات و سوء استفاده از آنها نباشد