اعلام تغییر نرم افزار به نمایندگی های بیمه

شرکت هایی که نرم افزار جدید را نصب نموده اند بدلیل اینکه این نرم افزار به طور اتومات اطلاعات بارنامه ها را برای شرکت های بیمه ارسال می نماید به نماینده طرف قرارداد خود اطلاع دهند که در سامانه خود درخواست نصب مجدد با ذکر نام نرم افزار جدید را ثبت نمایند.

درصورت درخواست نماینده بیمه نیز می توانید نامه ای به مضمون زیر فرستاد .

نمایندگی بیمه …………

احتراما به استحضار می رساند نرم افزار صدور بارنامه این شرکت به نرم افزار …………….. تغییرداده شده است. موضوع جهت هرگونه اقدام لازم خدمتتان ارسال گردید.