مهم : لطفا توجه فرمایید /  به قلم فرهاد خیاط پور

متاسفانه ضعف عملکرد نهاد های صنفی و عدم اطلاع رسانی صحیح از طرف سازمان های مربوطه باعث شده عمده فشار مربوط به ناهماهنگی هایی طرفین بر گردن شرکت های نرم افزاری و پشتیبان های آنها سنگینی کند.

در صورتیکه پشتیبان ها و شرکت های نرم افزاری هیچکدام نقشی در طرح های اجرایی نداشته و حتی به ندرت ممکن است از آنها نظرخواهی گردد یا نظر آنها تاثیری در روند طرح ها داشته باشد.

از شرکت های حمل و نقل مصرانه خواهشمندیم مسایل و مشکلات خود در رابطه با :

◾️ تعرفه های حمل بر تن کیلومتر و نواقص مطرح شده.

◾️الزام به ثبت اطلاعات فرستندگان و گیرندگان در سامانه جامع انبارها.

◾️عدم قبول برخی کد های پستی.

◾️نبود کدهای پستی در برخی بخش های کشاورزی و حفاری.

◾️مشکل شناسه ها و کدپستی جایگاه های توزیع نفت و گاز و بنزین.

◾️قطع ارتباط های مکرر سرور.

◾️عدم اطلاع رسانی از زمان وصل شدن ارتباط سرور.

و دیگر مواردی از این قبیل ..

را فقط و فقط از طریق تشکل های صنفی خود پیگیری نمایند.