جدول زمانبندی بروزرسانی نسخه جدید نرم افزار صدور بارنامه

(موضوع بخشنامه ۱۲۲۹۹۸/۷۱/۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ دفتر فنآوری اطلاعات)

۲۷ الی ۳۰ آذر شرکت های خرمشهر آبادان شادگان حمیدیه ملاثانی

۱ و ۲ دیماه شرکت های اهواز

۲۷ آذر الی ۲ دیماه شرکت های دزفول اندیمشک شوشتر توسط آقای کلانتریان

۲۷ آذر الی ۲ دیماه شرکت های شوش توسط آقای الهایی

در نسخه جدید با درج کدپستی آدرس از سرور اداره پست دریافت می گردد و با درج شناسه و کد ملی اطلاعات گیرنده و فرستنده از سرور ثبت احوال و ثبت اسناد گرفته و در بارنامه بدون امکان تغییر ذخیره و چاپ خواهد شد.