بروزرسانی مهم و جدید

از هفته آینده جهت کلیه شرکتها انجام بروزرسانی جدید و لازم الاجرایی آغاز خواهد شد.

لطفا اخبار و اطلاع رسانی ها را از طریق کانال تلگرام و کانال تلپاد و وسایت پشتیبانی پیگیری نمایید.