کدپستی های دامپزشکی غیرفعال میگردد.

شرکت هایی که کالاهای دامی حمل می نمایند توجه داشته باشند بزودی کدهای پستی دامپزشکی غیرفعال گردیده و می بایست جهت مبدا و مقصد کالاهای دامی همانند دیگر کالاها کد پستی صحیح وارد نمایند.