بروز رسانی جدید نرم افزار صدور بارنامه

کلیه شرکت ها در اسرع وقت جهت انجام بروزرسانی جدید با خیاط پور هماهنگ نمایند.