کنترل کدهای پستی

از اول تیرماه ۹۷ جهت کالاهای دامی در قسمت کدپستی فرستنده کالا به جای کدپستی دامپزشکی می بایست کد پستی ارائه شده توسط صاحب کالا در بارنامه ثبت گردد.
از سوم تیرماه می بایست حداقل ۵۰ درصد کدپستی های گیرنده کالا در سامانه جامع انبارها ثبت گردیده باشد در غیر این صورت کد رهگیری به بارنامه ها تعلق نخواهد گرفت. و این مقدار تا ۲۳ تیرماه به ۸۰ درصد خواهد رسید.