مجدد تاکید می گردد خطاهای اعلامی مربوط به منطقه یا نرم افزار خاصی نبوده و بطور سراسری و از طرف سرور می باشند. امیدوارم مسئولین مرتبط بیش از پیش به مشکلات شرکت ها را در این زمینه توجه ...

شرکت هایی که از ۲۴ دیماه قادر به دریافت کد رهگیری نبوده اند ساعت کامپیوتر را ۲ دقیقه به عقب ...

این خطا که از دیروز رخ داده مربوط به تغییر کدینگ برخی شهرها می باشد که به همین منظور به زودیآپدیتی جهت رفع این مشکل بر روی سایت قرارداده خواهد ...

نمایش این پیغام خطا و عدم کد دهی بارنامه ها مربوط به مشکل سرور سازمان بوده که بر طرف ...

سرور از حدود ساعت ۱۰ صبح  الی ۱۳ روز شنبه ۱۱ مهر دچار اختلال و قطعی گردیده ...