شرکت هایی که هنوز از نرم افزار سبا استفاده می نمایند فایل تمدید اعتبار مجوز را از لینک زیر دانلود نمایند. فایل تمدید اعتبار مجوز را از اینجا دانلود نمایید  دقت فرمایید که نرم افزار سبا در حال اجرا نباشد و سرویس استارت نشده باشد ، فایل License را از حالت فشرده خارج نموده و ...

شرکتهایی که با پیغام خطای “براي مبدا و كالاي انتخابي براي اين ناوگان معرفي نامه ايي ثبت نشده است ” که مربوط به بارهای دامی است – برای اعمال این بروز رسانی اقدام نمایند.   نکته مهم : جهت بارهای دامی ابتدا می بایست حواله ای صادر گردد و سپس از روی حواله بارنامه صادر شود ...

کلیه شرکتها نسبت به دانلود فایل تمدید اعتبار مجوز از لینک زیر اقدام نمایند فایل تمدید اعتبار مجوز را از اینجا دانلود نمایید  دقت فرمایید که نرم افزار سبا در حال اجرا نباشد و سرویس استارت نشده باشد ، فایل License را از حالت فشرده خارج نموده و آن را در پوشه system32 ویندوز کپی ...

کلیه شرکتهای حمل و نقل استان اعم از کالا و حمل مواد نفتی نسبت به نصب بروزرسانی ۱۳۹۴٫۱ اقدام نمایند. ۱- دقت نمایید نرم افزار سبا در حال اجرا نباشد و سرویس نیز استارت نشده باشد. ۲- قبل از هرکاری از اطلاعات برنامه سبا پشتیبانی تهیه فرمایید. ۳- فایل را از حالت فشرده خارج سازید ...

کلیه شرکتها نسبت به دانلود فایل تمدید اعتبار مجوز از لینک زیر اقدام نمایند فایل تمدید اعتبار مجوز را از اینجا دانلود نمایید  دقت فرمایید که نرم افزار سبا در حال اجرا نباشد و سرویس استارت نشده باشد ، فایل License را از حالت فشرده خارج نموده و آن را در پوشه system32 ویندوز کپی ...