شرکت ها لطفا در نظر داشته باشند پیغام ” درصد استفاده از کدپستی ثبت نشده در سامانه جامع انبارها بیشتر از حد مجاز شرکت می باشد. ” از طرف سرور سازمان ارسال می گردد و بدین معنی است که فرستنده و گیرنده می بایست اطلاعات مورد نیاز را در سامانه جامع انبارها به آدرس www.nwms.ir ...

جهت کنترل و دقت بیشتر بعداز ابطال بارنامه; از منوی راست کلیک ، دریافت کدرهگیری ازسازمان را کلیک نمایید درصورت نمایش پیغام “این بارنامه قبلا به عنوان بارنامه مخدوش ثبت شده است”  بارنامه به درستی در سرور باطل گردیده ...