مطالب تازه

شروع به فعالیت سامانه پیام کوتاه اطلاع رسانی پشتیبانی ...

سامانه اطلاع رسانی پیام کوتاه پشتیبانی به شماره ۵۰۰۰۱۰۶۰۰۰۹۹۱۰ فعال گردید ؛ دریافت ...

بخشنامه ها و دستورالعمل ها (بهمن ماه) ...

۱- دقت فرمایید که عدم توجه به دستورالعمل های اعلام شده در کانال و سایت پشتیبانی و ...

بررسی نسخه فعلی برنامه (۹۵۰۹۲۱) ...

🕓 با توجه به اینکه بزودی بروزرسانی جدیدی ارائه خواهد شد و لازم است قبل از آن آخرین ...

یازدهمین نمایشگاه کتاب استان خوزستان ۷ الی ۱۲ بهمن ...

ارائه آثار ادبی فرهاد خیاط پور در یازدهمین نمایشگاه کتاب استان خوزستان محل نمایشگاه ...

انجام بروزرسانی جدید ...

بروزرسانی جدیدی مربوط به دستورالعمل های اخیر سازمان محترم راهداری ارائه خواهد شد ...

قابل توجه کلیه شرکت های حمل و نقل مواد نفتی ...

شرکت های حمل مواد نفتی توجه فرمایند که فرایند اتصال سیستم صدور حواله و بارنامه به ...

اعلام شماره همراه ...

به منظوره سهولت در اطلاع از قطع ارتباط ها کلیه شرکت های تحت پوشش لطفا یک شماره تلفن ...

نتایج نظرسنجی در کانال پشتیبانی و توضیحات مربوط به آن ...

  با تشکر از همه عزیزانی که در دو نظر سنجی اخیر شرکت کردند جهت اطلاع توضیحاتی از اهم ...

تاکید مجدد مبنی بر توجه به طرح یکسان سازی درج کسورات در بارنامه ...

مجددا تاکید میگردد بر اساس بخشنامه ۳۶/۷۷۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ اداره کل محترم حمل و نقل و ...

دانلودها